logo

logo

domenica 12 giugno 2016

WEATHER BALLOON by QRP PZ OK QRP Club


14 GIUGNO 2016 – dalle 17.00 UTC in poi … Un gruppo di radioamatori cechi, appassionati del QRP PZ OK QRP Club (gruppo non ufficiale del OK QRP Club) lanceranno un pallone sonda denominato “Apollo” (simile a quello, Sputnik 3, che volò sempre a giugno dello scorso anno - vedi CQ Milano NR437). In questo esperimento verrà utilizzata nuova elettronica con GPS.

Trasmetterà i dati inerenti il suo volo in CW e quindi potranno essere decodificati da tutti i radioamatori. La frequenza di emissione del trasmettitore è 3579,87 kHz con potenza RF intorno ai 50/100 mW e antenna verticale.

La trasmissione è così strutturata: 

V V V de OK1DDQ/AM UTC hhmm - LAT xx.xxx - LON xx.xxx - ASL xxx M - SUP xx.xx V - TMP xx.x C 

dove: UTC – Orario in UTC (quando la posizione del Pallone è stata misurata) LAT – Latitudine in gradi (con segno – indica latitudine Sud, es. –49.9542 o S) LON – Longitudine in gradi (con segno – indica longitudine West, es. –14.2568 o W) ASL –

Altitudine sopra il livello del mare in metri SUP – Valore della tensione della batteria al momento della misura TMP – Valore della temperature dell’aria in gradi °C al momento della misura Dopo la trasmissione dei dati segue un minuto di pausa per risparmiare energia.

Durante tale pausa vengono trasmessi solo i punti. Anche dopo la trasmissione della identificazione della posizione, il TX commuta in modalità di risparmio. Temperatura e tensione di alimentazione vengono misurati prima di ogni trasmissione. Si tratta di un nuovo tentativo, che segue quelli praticati gli scorsi anni.

Possiamo provare ad ascoltare quello che si sente ed eventuali rapporti di ascolto inviarli a ok1ddq@qth.cz

Informazioni tnx: Milan OK1IF ok1if@volny.cz e Ivan Swl i2-5759 guerini.ivan@gmail.com
Kmitočet balónového majáku Apolla nastaven na 3579,87 kHz. 
Start naplánován na 14.6.2016 v 17 UTC z oblasti Šumavy (Kvilda)Možná si někdo z Vás všiml aktivity na kmitočtu 3579,60 kHz (v současné době na 3579,87 kHz). Probíhaly tam zkoušky životnosti baterie prvního vzorku aparatury Apolla a v současné době závěrečné zkoušky SW aparatury balónu před vypuštěním. Celá elektronika vysílala pod značkou OK1USP/1 (v současné době OK1DDQ/1). Zařízení na jednu sadu baterií bylo v činnosti celkem 80 hodin. Byla to záložní druhá aparatura. Hlavní (která bude umístěna na palubě balónu) byla přeladěna na kmitočet 3579,87 kHz (na původním 3579,60 kHz nastávala interference s jedním italským majákem). Tento kmitočet tedy bude využit i při startu dne 14.6. 2016 v 17 UTC. V současné době aparatura běži do antény Jirky OK1DDQ. Výkon je cca 50mW, což by mělo s vertikální balónovou anténou zaručit slušnou slyšitelnost. Můžete si tedy vyzkoušet poslechnout to, co pak uslyšíte.

A co je vlastně vysíláno?
Relace je ve tvaru:
V V V de OK1DDQ/AM  UTC HHMM - LAT XX.XXX - LON XX.XXX - ASL XXX M - SUP XX.XX V - TMP XX.X C
UTC - Čas UTC, kdy byla zjištěna poloha. Udávají se hodiny a minuty
LAT - zeměpisná šířka ve stupních. znaménko mínus indikuje jižní šířku, například 49.9542° SŠ
LON - zeměpisná délka ve stupních, znaménko mínus indikuje západní délku například 14.2568° VD
ASL - Nadmořská výška v metrech
SUP - Aktuální hodnota napájecího napětí ve voltech
TMP - Aktuální teplota ve °C
Po relaci následuje z důvodu úspory energie asi minutová přestávka, ve které se vysílají pouze tečky. V době zjišťování polohy přechází TX rovněž do tohoto úsporného režimu. Teplota a napětí se měří před každou relací.'73 Claudio IK1XPK

Nessun commento:

Posta un commento